teleologi

Teleologi er ideen om at naturprosesser styres ut fra på forhånd gitte formål og hensikter (causa finalis, hensiktsårsak) og ikke ved forutgående årsaker. Disse formålene kan være bevisste eller ubevisste. Teleologi er brukt om et formålsmessig forklaringsprinsipp, og kan kontrasteres til for eksempel årsaksforklaringer.

Faktaboks

Uttale
teleologˈi
Etymologi
av gresk ‘formål’ og -logi

Teleologi var det dominerende forklaringsprinsippet i all vitenskap gjennom antikken og middelalderen. Med de nye naturvitenskapers gjennombrudd på 1600-tallet forsøkte man systematisk å erstatte hensiktsårsaker med mekanistiske og kausale forklaringstyper. Teleologi er i dag mer nærliggende som forklaringsprinsipp i biologien (som var den grunnleggende naturvitenskapen for Aristoteles), men er heller ikke unaturlig i psykologi og sosiologi. Ifølge teleologi antas for eksempel øynene å ha fått sin utforming fordi de skal være til å se med, noe som innebærer at strukturen er bestemt av funksjonen.

Menneskelig handling kan ofte forstås best ut fra den handlendes hensikter og formål. Men på områder som fysikk, kjemi og astronomi virker teleologi i dag lite rimelig som forklaringsprinsipp. De to prinsippene, teleologi og kausalitet, kommer i konflikt med hverandre fordi vitenskapen alltid har hatt som ideal at alt i naturen skal kunne forklares ut fra ett og samme sett av lover og prinsipper. Mekanistiske eller kausale forklaringer av menneskelig atferd er i dag omstridte, mens de ikke er det i fysikk og kjemi.

Det er verd å merke seg at teleologiske forklaringer også må finne plass for kausale faktorer, og formålet realiseres gjennom såkalte virkeårsaker (causa efficiens). Et rent kausalt forklaringsprogram for naturen vil derimot vanskelig ha plass for teleologiske innslag uten at disse reduseres til eller utledes fra kausale prosesser. Et sentralt forskningsfelt for slike problemstillinger er visse områder av hjerneforskningen. Bevissthetsprosesser (tenkning, argumentasjon) synes å være underkastet teleologi, mens fysiologiske prosesser i hjernen må antas å være kausale.

Se også oppføringene om forklaring, sjel og årsak.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg