Ernst Mayr, tysk-amerikansk biolog, fra 1953 professor i zoologi ved Harvard University, 1961–70 direktør ved Museum of Comparative Zoology. Mayr begynte tidlig med forskning i fuglebiologi og fuglesystematikk. I 1928–30 ledet han tre ekspedisjoner til Ny-Guinea og Solomon Islands. Reisene bidrog til å gjøre ham til en av grunnleggerne av den moderne synteseteori for evolusjon. I 1940 gav han en ny definisjon på artsbegrepet som fikk store konsekvenser. Hans arbeider fikk stor innflytelse på dyregeografien, og han interesserte seg sterkt for metoder og teorier i taksonomien, for underliggende begreper i biologien, og særlig for hvilken rolle disse begrepene har spilt i filosofien. Han utga bl.a. Methods and Principles of Systematic Zoology (sm.m. E.G. Linsley and R.L. Usinger; 1953), Animal Species and Evolution (1963) og The Growth of Biological Thought (1982).