Vitenskapsfilosofi er det systematiske filosofiske studiet av fellestrekk og særegenheter ved de ulike vitenskaper. Vitenskapsfilosofien tar særlig opp metodologiske problemer. Man har villet inndele og klassifisere vitenskapene etter deres metodiske prinsipper i formale eller deduktive vitenskaper (for eksempel matematikk) og i empiriske eller induktive vitenskaper (for eksempel fysikk og psykologi).

I forbindelse med en slik inndeling reiser det seg problemer, særlig med hensyn til samfunnsvitenskapene og humaniora. Har disse vitenskapene sine særegne metoder, eller atskiller de seg i kraft av sine undersøkelsesobjekter? Karakteristisk for naturvitenskapene er bruken av hypotetisk-deduktiv metode, som synes å forutsette forekomsten av lovmessigheter som muliggjør kausalforklaringer og forutsigelser. Det er omstridt hvilken funksjon den hypotetisk-deduktive metoden har i vitenskaper som psykologi og sosiologi. I humaniora er det tvilsomt om den overhodet er brukbar. Det synes nemlig vanskelig å utforske de «intensjonale objekter» som står sentralt i samfunnsvitenskap og humaniora (handlinger, verdier, meninger) ved naturvitenskapelige metoder.

Den strid som i tiden etter den andre verdenskrig har stått om slike spørsmål, positivismestriden, har delt vitenskapsfilosofene i to leirer. Antipositivistene er talsmenn for bruk av hermeneutiske eller fenomenologiske metoder i samfunnsvitenskapene. Positivistene, empirisk orienterte vitenskapsfilosofer, ser den hypotetisk-deduktive metode som en sentral vitenskapelig metode, og har satt studiet av vitenskapens logiske strukturer i sentrum.

I de senere år har det vært en tendens til å legge mer vekt på vitenskapenes sosiale og samfunnsmessige funksjoner. Det har også funnet sted en tilnærming mellom vitenskapsfilosofi og vitenskapshistorie, i særlig grad stimulert av Thomas Kuhns verk The Structure of Scientific Revolutions (1962).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg