kausalitet

Kausalitet kommer fra latinsk «causa», som betyr årsak eller grunn, og brukes om en årsakssammenheng, det vil si når det foreligger et påvirkningsforhold mellom to fenomener. En vitenskapelig forklaring innebærer som regel å vise til en årsakssammenheng.

Faktaboks

Uttale
kausalitˈet
Etymologi
av kausal
Også kjent som
årsakssammenheng

At to fenomener korrelerer eller samvarierer betyr ikke nødvendigvis at det foreligger kausalitet. For eksempel kan det være bakenforliggende faktorer som forklarer begge fenomenene.

Eksempelvis kan det vise seg at antall hjemløse i en befolkning korrelerer med omfanget av kriminalitet. Vi kan imidlertid ikke slå fast på bakgrunn av dette at antall hjemløse er årsak til, eller har en kausal påvirkning på kriminalitet. Det kan blant annet være slik at den økonomiske situasjonen i befolkningen forklarer både antall hjemløse og nivået av kriminalitet.

Det er ingen klar enighet om nøyaktig hva som skal til for at vi kan si at det foreligger kausalitet, men noen av de viktigste definisjonene er:

  • Kausalitet som lover: Den klassiske definisjonen av kausalitet krever at forholdet mellom to variabler kan beskrives ved hjelp av en generell lov. Utsagn om at hendelsen alltid forekommer (en årsakslov) dersom betingelsene er til stede. Denne definisjonen er imidlertid veldig streng, og gjør at vi sjelden kan snakke om kausalitet i fagfelt som samfunnsvitenskap.

  • Kausalitet som kontrafaktiskhet: Ifølge den kontrafaktiske definisjon av kausalitet, kan vi si at det foreligger en årsakssammenheng dersom et visst utfall ikke ville oppstått dersom den antatte virkning ikke hadde oppstått.

  • Kausalitet som manipulasjon: Medfører at vi kun kan snakke om kausalitet hvis en endring i den antatte virkningen fører til en endring i utfallet.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg