Norrøn religion var den mest utbredte religionen blant folk i Norden før kristendommen ble innført mot slutten av vikingtiden. Den norrøne religionen fantes trolig i ulike varianter, men hadde en felles kjerne. Den norrøne religionen utviklet seg etter hvert som tiden gikk, og varierte avhengig av område. Derfor er det vanskelig å definere en klar og tydelig religion i hele området gjennom hele denne lange tiden. Hele artikkelen

Ny artikkel