Odins gullring. Ringen fikk navnet Draupne fordi det hver niende natt «draup» åtte like dyrebare ringer av den. Den var smidd av dvergen Sindre. Odin la ringen på Balders likbål, men Hermod fikk den med seg tilbake til ham fra Hel.