Friggs fostersønn, sønn av Kong Raudung. Ifølge Grimnesmål ble han sveket av sin bror, Geirrød, men ble gjenfødt i hans sønn.