Hamingja, eg. ham-gengja ('kvinnelig vesen som opptrer i ham'), i norrøn folketro skytsånd som følger et menneske og bestemmer over dets skjebne, til dels identisk med fylgja. Navnet henger sammen med den tro at verneånden ofte opptrådte i et annet vesens skikkelse, for eksempel i dyreham.