Gaut er et av Odins mange navn. Med dette navnet nevnes han som gautenes, gøtenes mytiske stamfar.