Aslaug, germansk sagnfigur, ifølge Ragnar Lodbroks saga datter til Sigurd Fåvnesbane og Brynhild. Ble fostret av Heime som skjulte henne i en harpe. Han ble drept og Aslaug vokste opp i usle kår hos hans mordere på Spangereid ved Lindesnes. Kong Ragnar Lodbroks menn fant henne og ved sin skjønnhet og klokskap vant hun kongen, som ektet henne.