Skuld, i norrøn mytologi en av de tre norner som rår for skjebnen.