Elivåger, stedsnavn i den norrøne mytologi. Ifølge Snorres Edda er Elivåger skillet mellom Jotunheimen og gudenes del av verden. Fra dem sprutet eiterdråper, som sammen med varmen fra den sørlige del av verden, Muspellsheim, ble opphav til urvesenet Yme.