Surt, i norrøn mytologi en jotun med flammesverd, hersker over den varme Muspellsheimen i sør. Ved Ragnarok skal han felle guden Frøy og slynge sin ild over verden så alt blir tilintetgjort.