Aun den gamle, svensk sagnkonge av Ynglingeætten. For å få et langt liv ofret han 9 av sine 10 sønner til Odin, og oppnådde en alder av 200 år. Ifølge tradisjonen hauglagt ved Uppsala.