Muspellsheim, i den norrøne skapelsesmyten betegnelse på den brennende varme delen av Ginnungagap, som eksisterte før menneskene ble til. Ved Ragnarok kommer «Muspells sønner» ridende, volder store ødeleggelser blant gudene og brenner til slutt opp Jorden.