Andrimne, i norrøn mytologi navn på kokken i Valhall, som hver dag kokte flesk av galten Særimne i gryten Eldrimne for æsene og de falne kjemper. Om kvelden ble galten levende igjen og kunne slaktes på ny neste dag.