Allvis, dvergen i edda-diktet Allvismål som under Tors utspørring glemmer tiden og blir forsteinet ved dagslys.