Bestla, datter av jotnen Boltorn, gift med Bor og mor til Odin, Vilje og Ve.