Glitne, i norrøn mytologi guden Forsetes hall, der han holder dom. Glitne har støtter av gull og tak av sølv.