Donar, den gammelhøytyske form av gudenavnet Tor. (Jfr. ty. Donner, torden.)