Æge, i norrøn mytologi navn på havguden. Æge er en jotun, men står i vennskapelig forhold til æsene og holder gilde for dem (se Hymeskvadet og Loketretten). Æges hustru er Rån, og sammen har de ni døtre med navn som alle betyr «bølge».