Svantevit, vestslavisk fruktbarhets- og krigsgud som hadde et tempel i Arkona på Rügen. Tempelet og Svantevits billedstøtte ble ødelagt av danskene 1169. Svantevit minnes ennå i folketradisjonen på Rügen.