Karbonater, fosfater og halider

Karbonater er salter av karbonsyre hvor begge hydrogenatomene i karbonsyre er erstattet med kationer. Alkalimetallenes karbonater, unntatt litiumkarbonat, løses lett i vann. Karbonationet, CO32- er plant og isolelektronisk med nitrationet I naturen forekommer store mengder kalsiumkarbonat, CaCO3 i form av mineralene kalsitt og aragonitt. De danner bergartene kalkstein, marmor og kritt. Hele artikkelen