Karbonater er innen kjemi salter av karbonsyre hvor begge hydrogenatomene i karbonsyre er erstattet med kationer. Alkalimetallenes karbonater, unntatt litiumkarbonat, løses lett i vann.Karbonationet, med kjemisk formel CO32−, er plant og isolelektronisk med nitrationet.I naturen forekommer store mengder kalsiumkarbonat, CaCO3 i form av mineralene kalsitt og aragonitt. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Karbonater, fosfater og halider

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt