Lantanitt, en gruppe mineraler med kjemisk formel (La,Ce)2(CO3)3 · 8H2O. I Norge påvist i små mengder fra en granittpegmatitt i Hobøl og i hulrom i rombeporfyrlava ved Holmestrand.