Joliotitt, et sekundært uranmineral med gul farge, i Norge påvist fra en granittpegmatitt i Krødsherad, Buskerud. Den kjemiske formel er (UO2)(CO3) · 2H2O.