Berboritt, et berylliumborat-mineral, Be2(BO3)(OH)·H2O. Kjent i vakre mikrokrystaller fra en nefelinsyenittpegmatitt ved Langesundsfjorden. Det finnes tre polytype former av berboritt (se polytypi).