Nordenskiöldin, sjeldent mineral, beskrevet fra nefelinsyenitt-pegmatitt ved Langesundsfjorden av W. C. Brøgger 1887. Gul farge, kjemisk et kalsium-tinnborat, CaSn(BO3)2, krystalliserer trigonalt, isomorft med dolomitt.