Krokoitt, rødblyerts, et oransjerødt, monoklint mineral som består av blykromat, PbCrO4. Opptrer som sekundærmineral på enkelte blyforekomster. Er særlig kjent fra Tasmania. I krokoitt fra Ural oppdaget den franske kjemiker L. N. Vauquelin metallet krom i 1798.