Monazitt, brunt mineral. Et fosfat av cerium og andre lantanoider (CePO4) med vekslende mengder thorium, monoklin krystallstruktur. Mineralet er utbredt i små mengder (aksessorisk) i mange bergarter og finnes som større krystaller på granittpegmatitter (f.eks. Østfold og Sørlandet). Kan anrikes i sandavleiringer (Australia, India, Malaysia, Brasil, Florida) og er et viktig råstoff for utvinning av thorium og lantanoider. Jf. xenotim.