Azuritt, (av azur og -itt), kobberlasur, et meget utbredt sekundært kobbermineral, Cu3(CO3)2(OH)2, som ofte forekommer sammen med malakitt. Opptrer i dypblå monokline krystaller eller i massiv form.