Cerussitt, hvitblyerts, hvitt eller grått mineral med hardhet 3,5, densitet 6,5 g/cm3; kjemisk et blykarbonat, PbCO3, isomorft med aragonitt. Cerussitt har stor utbredelse som sekundært blymineral i oksidasjonssonen. I Norge er mineralet sjeldent, men finnes på kontaktsoner i Oslofeltet.