Strontianitt, hvitt eller svakt farget mineral, et strontiumkarbonat, SrCO3. Krystalliserer rombisk, isomorft med aragonitt. Finnes særlig på ganger i kalk- og mergelbergarter. Er ikke kjent fra Norge. Utgangsmateriale for fremstilling av strontiumforbindelser.