Dobbeltspat, islandsk spat, vannklare spaltestykker av kalsitt. Viser sterk dobbeltbrytning og har anvendelse i optiske instrumenter.