Bastnäsitt, gult til brunt mineral, et fluorholdig karbonat av cerium og andre lantanoider. Kjemisk formel CeCO3F, krystalliserer heksagonalt. Mineralet opptrer i mindre mengder flere steder i Norge, dels som omvandlingsprodukt av andre lantanoideførende mineraler. Opprinnelig funnet i skarn ved Bastnäs i Sverige, derav navnet.