Erythrin, også kalt koboltblomst, et vakkert rødfarget mineral som dannes ved forvitring av bl.a. koboltitt. Det er et vannholdig koboltarsenat, Co3(AsO4)2·8H2O, som krystalliserer monoklint og tilhører vivianittgruppen. I Norge særlig kjent fra koboltforekomster på Modum, Buskerud. Den analoge nikkelforbindelse, annabergitt (nikkelblomst), er grå- til grønnfarget og er i Norge påvist fra Råna i Ballangen.