apatitt

Fluorapatitt fra Froland. Foto Per Aas, Naturhistorisk museum
av . Begrenset gjenbruk

Apatitt

Apatitt av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse
Hydroksylapatitt fra Snarum. 
hydroksylapatitt av . Gjengitt med tillatelse

Apatitt, mineralgruppe som omfatter de mest alminnelige fosfatmineralene som forekommer i små mengder i nesten alle magmatiske bergarter, i de fleste metamorfe bergarter, og utgjør hovedbestanddelen av enkelte sedimentære bergarter (se fosforitt). Apatitt opptrer som heksagonale krystaller eller i massiv form og kan ha mange forskjellige farger. Hardheten er 5. Vanlig apatitt eller fluorapatitt har sammensetningen Ca5(PO4)3F, men apatittgruppen omfatter også en rekke andre mineraler med til dels komplisert kjemisk sammensetning. De viktigste apatitter foruten fluorapatitt er hydroksylapatitt (OH) og klorapatitt (Cl) (monoklin symmetri). Britholitt inneholder større mengder lantanoider og silisium. Karbonat-fluorapatitt (tidl. francolitt) og karbonat-hydroksylapatitt (tidl. dahllitt) er ikke lengere godkjente som egene mineraler, men er varianter av fluorapatitt og hydroksylapatitt. Apatitt spiller en stor rolle som fosforkilde for plantene, både ved forvitring og som råmateriale for fremstilling av kunstgjødsel (se fosforgjødsel). Også verdifulle lantanoider, f.eks. europium, kan utvinnes av apatitt.

Faktaboks

Uttale
apatˈitt

Tidligere var det i Sør-Norge drift på ganger av apatitt, særlig ved Ødegården i Bamble, produksjon opp til 10 000 tonn i året. Store apatittleier blir drevet på Kolahalvøya i Russland, hvor Norsk Hydro er involvert. Den betydeligste fosfatproduksjon kommer imidlertid fra sedimentære fosforittleier i USA og Nord-Afrika.

Til apatitt-gruppen hører også pyromorfitt, mimetesitt og vanadinitt (se pyromorfitt).

Navnet apatitt er av gr. apate 'bedrag' og -itt, da mineralet er lett å ta feil av.

Kjemisk formel

Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)

Hardhet

5

Densitet

3,1-3,2 g/cm3

Krystalliserer

Heksagonalt

Les mer i Store Norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg