Rosasitt, et grønt til blålig, sekundært kobbermineral med kjemisk formel (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2, nært beslektet med malakitt. Det er påvist fra en kontaktforekomst på Grua, Oppland.