synchysitt-(Ce), gult til brunt mineral, et fluorholdig karbonat av kalsium, cerium og andre lantanoider, formel CaCe(CO3)2F. Beslektet med parisitt, som ofte danner regelmessige sammenvoksninger med synchysitt, såkalte polykrystaller. Synchysitt ble opprinnelig forvekslet med parisitt, derav navnet. I Norge kjent fra Kongsberg og Fensfeltet, på druserom i drammensgranitt ved Nedre Eiker kirke og i syenitt ved Gjerdingselva i Nordmarka, samt i rombeporfyrlava ved Asker.