Vanadinitt, sekundærmineral som forekommer i vakre, sekskantede krystaller av rødlig til brunlig farge, særlig kjent fra Mexico, USA (Arizona) og Marokko. Mineralet har lokal betydning som bly- og vanadiummalm. Formel Pb5(VO4)3Cl. Tilhører apatittgruppen; jfr. pyromorfitt.