Cheralitt, brunt mineral i monazitt-gruppen med formel CaTh(PO4). Cesium (Ce) og uran (U) kan erstatte kalsium (Ca) i formelen. Silisium (Si) kan erstatte noe av fosforet (P). Cheralitt er påvist som mikroskopiske inneslutninger i K-feltspat fra rødfargede, thoriumrike karbonatårer i områdene rundt Trondheimsfjorden og spesielt på Ytterøya.Enkelte sonerte monazitt-(Ce)-krystaller fra Råde og Spro i Østfold har "lag" med en kjemi som passer til cheralitt.