tengeritt-(Y), hvitt mineral, dannes som forvitringsprodukt på forskjellige lantanoideholdige mineraler, særlig gadolinitt, kainositt og thalenitt. Er funnet flere steder i Norge. Det er et vannholdig karbonat av yttrium-jordarter, Y2(CO3)3 · 2–3H2O. Tengeritt-lignende dannelser kan bestå av flere beslektede mineralfaser, f.eks. lokkaitt og kimuraitt, som er kjent fra Tangen ved Kragerø. Se også kamphaugitt-(Y).