Yukonitt, brunt sekundærmineral som dannes ved forvitring av arsenholdige ertser. Et vannholdig kalsium-jernarsenat med dårlig krystallinitet. Opptrer sammen med pitticitt i Kolsvika gullforekomst, Bindalen. Er også påvist fra en arsenopyrittforekomst i Nedre Eiker.