Gearksutitt, et fluorid-mineral med sammensetning CaAl(OH)F4·H2O. Det dannes sekundært etter kryolitt og er særlig kjent fra Ivigtut på Grønland. Forekommer også i ekeritt ved Gjerdingselva i Nordmarka. Mineralet opptrer som hvite, krittaktige masser.