Aurichalsitt, et sekundært sink- og kobbermineral, (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6, som opptrer i små mengder i Oslofeltets kontaktforekomster.