Kernitt, et boratmineral som særlig er kjent fra California og Argentina. Det er et økonomisk viktig mineral som danner utgangspunkt for fremstilling av boraks og andre borforbindelser. Kjemisk formel: Na2B4O6(OH)2 · 3H2O. Krystalliserer monoklint.