Ankeritt, gult til brunlig karbonatmineral, Ca(Fe,Mg)(CO3)2, beslektet med dolomitt.