Smithsonitt, (etter J. Smithson), sinkspat (foreldet calamin), hvitt eller svakt farget mineral som består av sinkkarbonat, ZnCO3. Tilhører kalsittgruppen, se isomorfi. Dannes sekundært etter sfaleritt. Utvinnes som sinkmalm bl.a. i Mexico og USA; sjelden i Norge.