Dypingitt, hvitt sekundærmineral, første gang beskrevet i 1970 fra Dypingdal serpentin-magnesittforekomst, Snarum. Det er beslektet med hydromagnesitt, men har et høyere vanninnhold: Mg5(CO3)4(OH)2 · 5H2O. Dypingitt-lignende mineraler, til dels med enda høyere vanninnhold, er senere funnet i en rekke utenlandske lokaliteter.