Hornsølv, grålig, voksaktig mineral som består av sølvklorid, AgCl (klorargyritt, cerargyritt), ofte med et mindre innhold av sølvbromid, AgBr (bromargyritt, bromyritt). Krystalliserer kubisk og forekommer som et sekundært produkt i en rekke sølvforekomster. Det skal også være funnet på Kongsberg i eldre tid.