Villiaumitt, (etter M. Villiaume, fransk offiser), vannløselig, rødt mineral. Kjemisk et natriumfluorid, NaF. Opptrer i enkelte syenittpegmatitter (Grønland, Kola). Påvist i en borkjerne av søvitt fra Fensfeltet.